Korte inhoud |  < Terug naar boekenoverzicht

De geschiedenis van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Van gesloten gesticht naar open centrum.

luxe-uitgave in kleur – 2017 - 254 p. - 150 ill.

Dit boek neemt u mee naar het prille begin van de psychiatrie in Duffel. Pioniers van, wat vroeger heette, de krankzinnigenzorg in Duffel waren de zusters van het Convent van Betlehem. Die kloostergemeenschap had zich hier in de 17de eeuw gevestigd. Vanaf ca. 1790 trok ze zich het lot van psychisch zieke vrouwen aan. De zusters namen hen op in hun klooster. Lange tijd af speelde hun verpleging zich af binnen de beslotenheid van het 'gesticht'. Het isolement van psychisch zieken paste in de geest van die tijd.

Het voortbestaan van het Duffelse Sint-Norbertushuis voor krankzinnigen lag diverse malen onder vuur. De ondernemende zusters slaagden er echter in de werking ervan voort te zetten, niet alleen in Duffel maar ook buiten de gemeentegrenzen. Eind twintigste eeuw gaven de kloosterlingen de fakkel door aan de lekenorganisatie Emmaüs.

Het psychiatrisch ziekenhuis is niet langer een geïsoleerde wereld. Het sluit zo nauw mogelijk aan bij het 'gewone leven', zonder evenwel zijn helende functie te verliezen. In 'De geschiedenis van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel' ontdekt u hoe de evolutie van een gesloten gesticht naar een open centrum precies in zijn werk is gegaan.

Historica Ria Moens is de auteur van dit boek. Het kwam tot stand i.s.m. Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en het Convent van Betlehem.

De geschiedenis van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Van gesloten gesticht naar open centrum.

Thuis afhalen: 29,90 euro
Opsturen: 36,00 euro

Website design by Design in Motion Webdesign